Friday, February 18, 2011

10 Kunci Rezeki

1- Istighfar & Taubat

Mohon ampunlah kepada Allah sesungguhnya Dia Maha Pengampun nescaya Allah akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dengan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan sungai-sungai

2 - Taqwa

Bertaqwa kepada Allah , nescaya Allah akan mengadakan jalan keluar bagimu dan memberimu rezeki dan arah yang tiada disangka-sangka

3 - Bertawakkal Kepada Allah

Bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal,nescaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi dengan perut lapar dan pulang petang hari dalam keadaan kenyang

4 - Beribadah sepenuhnya kepada Allah semata

Beribadat sepenuhnya kepada Allah,nescaya Allah penuhi dadamu dengan kekayaan

5 - Menjalankan Haji & Umrah

Kerjakanlah haji & Umrah atau sebaliknya kerana sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api menghilangkan kotoran (karat) besi

6 - Silaturrahim

Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah ia menyambung tali silaturrahim

7 - Berinfak Kepada Allah

Barang apa saja yang kamu nafkahkan,maka Allah akan mengantinya

8 - Memberi nafkah kepada orang yang menuntut ilmu

Anas bin Malik berkata " Dulu dua orang bersaudara pada masa Rasulullah,salah seorang
mendatangi (menuntut ilmu) pada Rasullulah sedangkan yang lainnya bekerja.Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Rasullulah (lantaran ia memberi nafkah kepada saudaranya itu)
,maka Rasulullah bersabda ,"Mudah - mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia
(HSR ,Tarmizi dan Al Hakim,)

9 - Berbuat baik kepada orang - orang lemah

Perbuatan yang baik pasti mendapat ganjaran yang baik dan pasti akan dibalas lebih baik oleh Allah

10 - Hijrah di Jalan Allah

Berhijrahlah di jalan Allah , nescaya mereka akan mendapati muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak

No comments:

Post a Comment